De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

Campus Oferta formativa

De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

Programa de formació-acció per a professionals de serveis socials d’institucions públiques i d’entitats del tercer sector.

Propera edició en obert: 26 de setembre.


“Tots els éssers humans naixem lliures, amb els mateixos drets i amb la mateixa dignitat” (Article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans, 1948)

Els darrers anys en serveis socials s’ha consolidat l’enfocament d’intervencions professionals centrades en la persona, la coneguda ACP. Avui sabem que no es tracta tant de posar la persona al centre i que els professionals prenguin decisions tenint presents els seus interessos i voluntats, com d’oferir-li els suports que necessita per poder prendre les seves pròpies decisions.

El model europeu del Suport Auto-dirigit (Self-directed Support en anglès) busca garantir i preservar aquest enfocament: donar suport i acompanyar en la presa de decisions a les persones que s’adrecen als serveis socials, a fi que tinguin en tot moment la possibilitat de fer efectius l’elecció i el control sobre com s’organitza l’acció o pla de suport per assolir els resultats acordats amb els/les professionals, a partir de les seves voluntats i els seus drets.

* indicates required
+ Info

En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials

Programes formatius

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Canviar la manera d’explicar-nos per donar valor al que fem. En línia (12 hores)
MetroSolutions

Eines per a la transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Programa formatiu per a professionals de Serveis Socials dels ens locals. En línia (15h).
Eina predictiva de situacions de vulnerabilitat, per millorar la planificació dels Serveis Socials

La intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics

El treball comunitari com a forma d’intervenció social. En línia (10,5 hores)
Lideratge i Innovació en Serveis Socials

Innovació i gestió del canvi

Management i habilitats per a la millora contínua. En línia (10 hores)