Innovació i gestió del canvi

Innovació i gestió del canvi

Lideratge i Innovació en Serveis Socials

Management i habilitats per a la millora contínua i la transformació.
Programes de formació-acció per a professionals i equips de Serveis Socials.

“L’esperança és com un camí al camp: quan moltes persones el prenen, es converteix en realitat” (Proverbi xinès)

La innovació dins de les organitzacions no és possible si no es fa una bona gestió dels processos de canvi que implica. La gestió del canvi busca facilitar i aconseguir en els equips professionals una implementació exitosa dels processos de transformació que l’organització ha decidit portar a terme. Això implica treballar amb les persones protagonistes en l’acceptació i l’assimilació dels canvis esperats, i en la reducció de les resistències.

La Fundació iSocial ofereix un programa formatiu per a una gestió exitosa de processos de canvi, i la possibilitat de complementar-lo amb un servei d’acompanyament, perquè la innovació en Serveis Socials sempre requereix treballar en paral·lel el seu vessant humà, és a dir, l’impacte sobre els equips i les persones que els hauran d’implementar.

Una bona gestió del canvi en els equips de Serveis Socials fomenta l’estabilitat, l’auto-estima i la cohesió de grup, i permet a les organitzacions no només afrontar canvis concrets sinó també aconseguir una mentalitat i un estat constant d’evolució.

Es tracta d’una oferta de formació flexible que es pot adaptar a les necessitats i a les característiques pròpies de l’equip professional de cada Ajuntament, Consell Comarcal o entitat social.

Programes formatius

Eines per a la transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Eines per a la transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Programa formatiu per a professionals de Serveis Socials dels ens locals. En línia (15h).
La intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics

La intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics

El treball comunitari com a forma d’intervenció social. En línia (10,5 hores)
Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Diplomatura de Postgrau en gestió pública de Serveis Socials locals

Títol universitari UB-ACM-Fundació iSocial. Semi-presencial. (750 hores)
Innovació i gestió del canvi

Innovació i gestió del canvi

Management i habilitats per a la millora contínua. En línia (10 hores)