Prevenció de la institucionalització infantil

Coneixement Projectes de recerca

Prevenció de la institucionalització infantil

Disseny per a UNICEF-Espanya d’un sistema públic de detecció comunitària i intervenció precoç en infància en risc

(2022)

Col·laborem amb KSNET (Knowledge Sharing Network) i el suport de l’entitat membre d’iSocial Fundació Resilis-Plataforma Educativa, a elaborar aquest model per a UNICEF-Espanya amb la participació de 10 ajuntaments de C.Madrid, C.Valenciana i C.Castella-La Manxa. El projecte “Prevención comunitaria y participación con niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección” busca modernitzar els serveis socials en l’àmbit de la infància en risc, des d’una perspectiva basada en un marc de drets, una intervenció i uns suports centrats en cada persona, i la promoció d’un enfocament comunitari i preventiu. Amb KSNET, la Fundació iSocial desenvolupem diverses fases de la investigació, mapa de recursos i identificació de bones pràctiques que permetin desenvolupar un model preventiu de detecció comunitària i d’intervenció precoç en casos infantils de situacions de risc. La tasca d’iSocial se centra en la identificació, la selecció i l’anàlisi de bones pràctiques locals i internacionals que puguin inspirar i orientar aquest nou model.

Nombrosos estudis han posat de manifest que la institucionalització dels infants i dels adolescents pot tenir greus conseqüències en el seu desenvolupament, la seva inclusió social i la seva salut mental. Per això, juntament amb les actuacions de millora del sistema de protecció a la infància en risc, els experts coincideixen que s’han d’articular mecanismes que previnguin i detectin eficaçment i de manera precoç les situacions de risc. Aquests mecanismes han d’anar acompanyats de mesures preventives per garantir un entorn inclusiu i de seguretat afectiva que possibiliti un desenvolupament satisfactori dels infants i adolescents. En aquest objectiu, les Administracions locals, com a institucions més properes als infants i adolescents, són les que es troben en una millor posició per implementar amb èxit aquest tipus de mesures.

Socis

Fundació iSocial

Col.labora

Fundació Resilis

Lidera

Projectes de recerca

Projecte AISSS

AISSS Alt Pirineu-Aran

AISSS Alt Pirineu-Aran parteix del projecte Vincles per incorporar a la detecció i intervenció de situacions de Soledat No Volguda la visió dels professionals dels serveis de salut, integrant la intervenció social i sanitària.
Care4Skills

Care4Skills

Care4Skills és un projecte de col·laboració europeu Erasmus+ que busca donar resposta a les necessitats de capacitació en Cures de Llarga Durada i establir una estratègia europea de formació amb currículums comuns
CoParticiPA Foto web

CoParticiPA

CoParticiPA és un projecte de col·laboració transfronterera que té per objectiu la participació activa de les persones usuàries en els serveis socials i l’intercanvi de bones pràctiques
Guia FICE web Transformacio digital min

Guia per a la Transformació Digital. Una Visió des del Sector Social de la Infància

La Fundació iSocial ha elaborat per a FICE Spain un informe sobre l’estat de la innovació en l’àmbit de la intervenció social i un recull de bones pràctiques per a la transformació digital