Résorption-bidonvilles, la plataforma digital per accelerar la millora i integració dels barris marginals a França

Publicacions Banc d’innovacions

Résorption-bidonvilles, la plataforma digital per accelerar la millora i integració dels barris marginals a França

Résorption-bidonvilles, Dihal (Delegació Interministerial d’Allotjament i Accés a l’Habitatge)

Plataforma d’informació, intercanvi i gestió impulsada pel govern francès per accelerar eficaçment la millora i integració dels barris marginals, en francès coneguts com a bidonvilles. A través d’aquesta eina, els ciutadans poden informar sobre la situació en aquests barris, les administracions poden seguir el progrés de les actuacions que s’hi fan i les associacions poden col·laborar en la millora de les condicions de vida dels seus habitants.


Aquesta plataforma en línia –iterativa, àgil i adaptable a les necessitats de cada usuari– neix de la constatació que les darreres dècades, a França, han reaparegut els barris marginals, on persones precaritzades viuen en habitatges que no compleixen les normes d’higiene i sanejament i es troben amb gran absència de serveis bàsics (accés a l’aigua, accés a instal·lacions sanitàries, eliminació de residus…). Actualment, hi ha més de 300 barris marginals a l’Àrea Metropolitana francesa, on viuen més de 16.000 persones. La marginació social de la població que hi viu és alarmant: manca d’escolarització, no-participació del mercat de treball, desatenció i discriminacions de tota mena, entre d’altres.

La plataforma pretén transformar l’acció pública i crear una dinàmica col·laborativa, connectant diversos actors –administracions públiques implicades, propietaris de terrenys, associacions que intervenen amb els habitants– que poden ajudar a la millora dels barris precaris, tant a nivell de presa de decisions com d’execució. L’accés a la plataforma és obert, però les sol·licituds són validades pels administradors locals. A més a més, els actors que tenen accés a la plataforma tan sols poden consultar la informació i informar de les intervencions referents al territori en què estan registrats. Només els usuaris registrats a nivell nacional –ministeris, administracions centrals o socis associatius nacionals– poden consultar totes les dades. 

Amb tot, es tracta d’una eina amb enfocament global que combina la integració social, el respecte a l’ordre públic i la prevenció del reassentament. En aquest sentit, la plataforma visibilitza la situació dels habitants de les bidonvilles –si bé en cap cas es comparteixen dades personals– i reforça el poder d’actuació de cada actor en el terreny. A més a més, també permet elaborar plans d’acció i intervencions, facilitar la coordinació entre els actors i mesurar i promoure els resultats de les accions realitzades. 

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials