La tecnologia immersiva en els serveis socials

Publicacions Articles

La tecnologia immersiva en els serveis socials

, ,
La tecnologia immersiva en els serveis socials

Les tecnologies immersives, com la realitat virtual o la realitat augmentada, estan demostrant tenir grans beneficis en serveis socials, tant per a diferents perfils de persones usuàries com per a les persones professionals. Aquestes són les seves aplicacions avui més destacades en el sector dels serveis socials.

En els darrers anys, amb la creixent importància que han pres algunes noves tecnologies emergents, són cada cop més les organitzacions socials i sanitàries que adopten l’ús de recursos de tecnologia immersiva coneguts com a realitat virtual (VR), realitat augmentada (AR) o realitat mixta (MR).

L’ús de les tecnologies immersives ha obert noves possibilitats a explorar més enllà de l’entreteniment, amb activitats que van des de les simulacions amb objectius de formació o de relaxament de professionals, fins a activitats terapèutiques per a persones amb demència, discapacitat o malaltia mental.

Per entendre com es poden utilitzar en els serveis socials, expliquem què és cadascuna d’aquestes tecnologies:

  • Realitat virtual: són entorns tridimensionals generats a través d’ordinador, amb objectes i escenes de gran realisme que fan que la persona usuària s’hi senti submergida a través de l’ús d’ulleres i auriculars, o bé a través d’una sala immersiva.
  • Realitat augmentada: es tracta d’una experiència en què algunes parts del món físic de la persona usuària es realça a través d’estímuls generats per ordinador, com ara sons, imatges  o gràfics que responen a canvis de l’entorn, com ara el moviment.
  • Realitat mixta: és una combinació del món físic i del món digital que permet crear interaccions naturals i intuïtives, generades per tecnologia 3D, ja sigui amb persones o amb l’entorn.  

Beneficis de la tecnologia immersiva

Amb el creixent interès per aquestes tecnologies, durant els darrers anys s’han dut a terme estudis que fan una anàlisi del valor terapèutic de la realitat virtual, entre d’altres.

Existeixen, amb aquest objectiu, les sales d’estimulació sensorial per mitjà de realitat immersiva, anomenades Snoezelen, que afavoreixen el despertar sensorial d’infants, persones grans i persones amb discapacitats a través de la interacció.

Hi ha evidència científica que es produeix un millor desenvolupament neurològic quan aquestes experiències es poden adaptar a cada persona per tal que conservi una activitat mental alta.

En els serveis socials, la tecnologia immersiva pren diverses formes i s’enfoca en tot un ventall d’objectius:

Millora del benestar mental

Un dels usos que estan demostrant grans resultats és l’aplicació de tecnologies immersives amb l’objectiu de millorar la salut mental de persones amb problemes com ara dificultats comunicatives o malalties degeneratives. La tecnologia immersiva els ajuda a interactuar en espais que estimulen l’activitat física, la creativitat i la relaxació, amb efectes positius com ara la reducció de l’ansietat i la millora del mindfulness i la meditació.

Per exemple, la tecnologia immersiva MK360, de Broomx i Grup Arrels, està dissenyada per a realitzar activitats d’estimulació cognitiva, física, sensorial i emocional amb persones grans i és a l’abast de residències i centres oberts.

A més, la realitat immersiva també pot ser beneficiosa per a persones amb problemes de salut mental, com ara trastorns d’ansietat generalitzada o trastorns d’estrès post-traumàtic. La realitat virtual en psicoteràpia ofereix avantatges com ara la possibilitat d’ajustar els entorns a les necessitats específiques de cada pacient i controlar el que se li mostra en cada moment.

Això també és aplicable als professionals de serveis socials, mitjançant sales de mindfulness a la seva disposició que els permeten reduir i gestionar de manera més eficaç algunes situacions d’estrès associades al lloc de treball.

Detecció i rehabilitació per a persones amb discapacitats

La tecnologia immersiva també té altres usos terapèutics, incloent la detecció i el tractament d’alguns problemes cognitius o discapacitats físiques.

Existeixen, per exemple, unes ulleres de control visual en sales 3D dissenyades per la Universitat Politècnica de València, que tenen l’objectiu de detectar autisme en nens i nenes amb trastorns del neurodesenvolupament.

Un altre exemple és Virtea, una aplicació que permet recrear una diversitat d’escenaris en què els nens i nenes amb autisme practiquen com afrontar esdeveniments en situacions quotidianes que els poden generar nervis i ansietat; per exemple, anar el metge o esperar l’autobús.

Accessibilitat per a persones amb discapacitat

Les discapacitats físiques priven a les persones de gaudir d’algunes experiències. VISYON produeix eines de realitat virtual adreçades a persones amb mobilitat reduïda. Gràcies a aquestes eines, aquestes persones poden visitar digitalment i de forma immersiva alguns espais de difícil accés als quals, d’altra manera, els hi seria impossible accedir.

Altres solucions, com les ulleres Biel Digital Glasses dissenyades per enginyers de la Universitat Politènica de Catalunya, i actualment en fase de comercialització, permeten a les persones amb baixa visió, mitjançant una combinació de tecnologia 3D i d’intel·ligència artificial, poder moure’s de manera autònoma sense l’ajuda de bastó o de gos pigall.

Prevenció de l’aïllament

Les tecnologies immersives també estan demostrant resultats positius en combatre l’aïllament de persones amb mobilitat reduïda o de nens i joves hospitalitzats a llarg termini. Gràcies a la realitat virtual, poden comunicar-se amb persones a l’altra banda del món amb una sensació de presencialitat i de manera totalment immersiva a través d’avatars que simulen el moviment del rostre i del cos al parlar, entre altres funcions.

Formació d’estudiants i professionals dels serveis socials

Algunes escoles i universitats estan utilitzant la tecnologia immersiva com a mètode de formació d’estudiants i professionals. A través d’aquestes eines, els estudiants poden situar-se en escenaris que ha pogut viure, per exemple, una dona víctima de violència masclista, i adonar-se de detalls que la poden afectar que d’altra manera haguessin passat per alt. Aquestes eines també serveixen per recrear comunitats amb necessitats específiques, ajudant que les persones que reben formació coneguin de prop aquestes necessitats i entrin en contacte amb conceptes pràctics del treball social. A més, segons la recerca, els i les estudiants que han utilitzat aquesta eina han tingut una experiència molt positiva que descriuen com a motivadora i estimulant.

Les tecnologies immersives són una de les principals tendències d’innovació que impacten al sector dels serveis socials, juntament amb altres com la intel·ligència artificial o la impressió 3D. L’informe “Innovació tecnològica i serveis socials”, descarregable a través d’aquest enllaç, ofereix un recull detallat de les diferents iniciatives existents relatives a la tecnologia immersiva, els seus avantatges i els reptes que planteja.

Referències

[1] Día de las Personas con Discapacidad: el metaverso y sus herramientas tecnológicas de inclusión. UPCT. Disponible a: https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=14853

[2] Immersive Reality Experience Technology for Reducing Social Isolation and Improving Social Connectedness and Well-being of Children and Young People Who Are Hospitalized: Open Trial. NCBI. Disponible a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8994142

[3] Virtual Reality: An Immersive Tool for Social Work Students to Interact with Community Environments. Springer Link. Disponible a: https://link.springer.com/article/10.1007/s10615-021-00803-1

Articles

Bullying o assetjament escolar

Bullying o assetjament escolar: eines innovadores per posar-li fre

L’assetjament escolar és un problema silenciat que pot afectar greument a les víctimes. Quins són els senyals per detectar-lo? Quines eines innovadores ens poden ajudar?
Addicció a les pantalles, videojocs i xarxes socials: com detectar-la i abordar-la

Addicció a les pantalles, videojocs i xarxes socials: com detectar-la i abordar-la

L’addicció a les pantalles és un trastorn de la conducta freqüent entre adolescents i joves. D’on ve i com es pot abordar?
Els jardins i horts terapèutics als serveis socials i el seu impacte en les persones

Els jardins i horts terapèutics als serveis socials i el seu impacte en les persones

Alguns jardins i horts s’anomenen terapèutics: què els diferencia dels jardins i horts normals?
Tecnologia d’impressió 3D: com ajuda al canvi social?

Tecnologia d’impressió 3D: com ajuda al canvi social?

Una tecnologia innovadora que ja s’aplica a molts àmbits amb resultats positius, també en serveis socials.