Nous models d’habitatge contra l’exclusió social

Campus InnoBreaks

Nous models d’habitatge contra l’exclusió social

Innobreak - Webinar d'innovació

Mixed Living (Països Baixos) i Llar Casa Bloc (Catalunya). Realitzat el dimarts, 31 d’octubre de 2023.

L’accés a l’habitatge és un dret fonamental recollit en l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, però malauradament és una realitat lluny de ser efectiva per a tothom. Es calcula que, només a Catalunya, 25.000 persones es troben sense llar, sense comptar totes aquelles persones que poden accedir a l’habitatge, però només a costa de grans sacrificis i en situacions de gran fragilitat.

En els darrers anys, tanmateix, s’estan promovent nombroses iniciatives que busquen facilitar l’accés a l’habitatge digne a les persones més vulnerables amb fórmules noves que plantegen una alternativa als esquemes més clàssics de l’habitatge social. Algunes d’elles s’estan promovent des del Tercer Sector amb resultats molt remarcables. En aquest InnoBreak, us presentem dues iniciatives que avancen en aquesta direcció, paral·lelament, des dels Països Baixos i des de Catalunya:

  • Mixed Living, projecte impulsat per Tussenvorziening, gestiona pisos d’habitatge social mixt on conviuen persones sense llar i persones econòmicament vulnerables. La idea clau del projecte és facilitar els temps d’accés a l’habitatge de les persones amb baixos ingressos i paral·lelament promoure la desestigmatització de les persones sense llar i el trencament de les situacions d’aïllament social en les quals sovint viuen. En aquest sentit, els habitatges administrats per Mixed Living disposen d’espais comuns de trobada per als veïns que faciliten la convivència positiva i la integració dels dos col·lectius.
  • Llar Casa Bloc, liderat per la fundació Hàbitat3, és un projecte en xarxa que inclou administracions i entitats del Tercer Sector, i que ha consistit en la rehabilitació de l’emblemàtic edifici social Casa Bloc, construït a Barcelona als anys 30 durant la Segona República, per tal de fer-lo habitable. Actualment, hi viuen prop de quaranta persones en risc d’exclusió social, incloent-hi persones amb problemes de salut mental, addiccions, persones sense llar o desnonades. Els i les habitants són atesos per entitats socials i per l’Ajuntament de Barcelona, i l’edifici compta amb mesures per combatre la bretxa digital i de pobresa energètica.

Ponents:

  • David de Goede, Mixed Living (Països Baixos)
  • Lourdes Borrell, Llar Casa Bloc (Catalunya)

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials

Innobreaks

Innobreak Educant en el benestar emocional

Educant en el benestar emocional i la salut mental

En aquest Innobreak, webinar gratuït d’innovació, abordarem el tema de la salut mental amb dues iniciatives que proposen un acostament constructiu des de la cura, la informació i el rigor científic: SOM 360º (Sant Joan de Déu) i el Programa KOA (Fundació Nous Cims).
GettyImages 1204282298.jpg.optimal

Noves eines digitals al servei de les persones que cuiden

OKencasa (País Basc) i myCarenet (Catalunya). Realitzat l’11/07/2023.
Guies i simuladors d’ajudes per a població vulnerable econòmicament

Guies i simuladors d’ajudes per a població vulnerable econòmicament

Soliguide (França) i Les meves ajudes (Espanya). Realitzat el 9/05/2023.
Eines innovadores per a persones amb dificultats de comunicació

Eines innovadores per a persones amb dificultats de comunicació

Talking Mats (Regne Unit) i Voiceitt (Israel). Realitzat el 14/03/2023.