Projectes

FLAPP! App d’eines digitals per als adolescents i joves emigrats sols

Projecte de desenvolupament d’una App per a dispositius mòbils que ofereixi un conjunt d’eines digitals de fàcil ús que contribueixi a resoldre les necessitats d’acollida, xarxa de suport, apoderament, emancipació i inclusió dels adolescents i joves emigrats sols, tant tutelats com ex-tutelats.

Alhora permetrà reforçar i millorar el sistema públic-privat d’atenció d’aquests adolescents i joves, i l’acció socio-educativa dels seus professionals, d’acord amb els objectius de l’”Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols”.

Foto: Fundació iSocial

Tenint en compte que la pràctica totalitat dels 5.900 adolescents i joves emigrats sols que avui són atesos pel sistema d’atenció i protecció de la Generalitat de Catalunya disposen de telèfon mòbil, es pretén aprofitar el potencial que avui ofereix la tecnologia digital per innovar en els serveis i recursos socio-educatius posats a disposició d’aquest col·lectiu, aportant una App i unes eines digitals associades adaptats a la seva realitat i a la de la nostra societat d’acollida, la qual permeti d’oferir solucions a algunes de les dificultats que experimenten aquests adolescents i joves en les diverses etapes per les que transiten des del moment de la seva arribada fins a la seva plena emancipació i inclusió.

El paquet d’eines es dissenya de manera participativa amb un centenar d’adolescents i joves, tant tutelats com ex-tutelats, tant nois com noies; amb educadors/es i professionals del sistema d’atenció i protecció; i amb experts/es acadèmics en els vessants socio-educatiu, tecnològic, ètic i jurídic. Un cop desenvolupades les eines, s’experimentaran durant sis mesos amb aquests mateixos adolescents i joves involucrats i amb l’acompanyament d’educadors/es. Tot el procés s’avaluarà, i en la fase final es donarà a conèixer l’App, i s’implementarà una estratègia de continuïtat, escalabilitat, governança i sostenibilitat per a l’extensió del seu ús entre el conjunt d’adolescents i joves emigrats sols.

Objectius:

  • Contribuir a atendre i resoldre les necessitats dels adolescents i joves emigrats sols, tant en el primer moment de la seva arribada al nostre país, com en el seu procés posterior d’emancipació, transició a l’etapa adulta i integració i arrelament a la nostra societat.
  • Reforçar i millorar el sistema públic-privat d’atenció dels infants i joves emigrats sols, i l’acció socio-educativa dels seus professionals.

Resultats esperats:

  • Resolució de necessitats bàsiques i relacionals dels adolescents i joves emigrats sols.
  • Aportació d’un eina útil per a millorar, ampliar i aprofundir el treball socio-educatiu de les entitats que conformen el sistema públic-privat d’atenció als adolescents i joves emigrats sols.
  • Extensió de l’ús del paquet d’eines digitals entre els propis adolescents i joves i entre els professionals i les entitats d’atenció.

Partners:

Amb el suport de:

Pin It on Pinterest

Comparteix