Projectes d’innovació

FLAPP! App per a adolescents i joves amb necessitats d’emancipació i d’inclusió

Projecte de desenvolupament d’una App per a dispositius mòbils que ofereix un conjunt d’eines digitals de fàcil ús per als adolescents i joves amb necessitats d’emancipació i d’inclusió, i per als professionals socials que els donen suport i acompanyament.

A semblança de les superfícies de control de les ales dels avions, FLAPP! ajuda a volar, promou la interacció, i facilita l’exercici de la plena ciutadania.

FLAPP! també existeix en versió web, tant per als adolescents i joves, com per als professionals, les administracions i les organitzacions socials que els donen suport.

FLAPP! s’adreça principalment als adolescents i joves d’entre 16 i 23 anys atesos per organitzacions socio-educatives, pels sistemes d’atenció i protecció a la infància, i per escoles i programes de segona oportunitat, i pretén contribuir a resoldre les seves necessitats relacionals, de xarxa de suport, d’apoderament, d’emancipació i d’inclusió a la societat.

Tenint en compte que la pràctica totalitat dels adolescents i joves vulnerables d’entre 16 i 23 anys atesos pels sistemes d’atenció i protecció a la infància o per altres organitzacions socio-educatives disposen de telèfon mòbil, FLAPP! aprofita el potencial que avui ofereix la tecnologia digital per innovar en els serveis i recursos socio-educatius posats a disposició d’aquest col·lectiu, aportant una App i unes eines digitals associades adaptats a la seva realitat i a la de la nostra societat, la qual permet d’oferir solucions a algunes de les dificultats que experimenten aquests adolescents i joves en les diverses etapes per les que transiten, tan si han arribat des d’altres països com si no, tant si són tutelats i extutelats, com d’altres perfils amb vulnerabilitat.

El paquet d’eines digitals de FLAPP! s’ha dissenyat de manera participativa amb més de 120 adolescents i joves de diferents orígens i situacions, amb educadors/es i professionals del sistema d’atenció i protecció, i amb experts/es acadèmics en els vessants socio-educatiu, tecnològic, ètic i jurídic. Un cop desenvolupades les eines, cinc en total, s’han experimentat, avaluat i millorat amb la participació d’aquests mateixos adolescents i joves, amb l’acompanyament d’educadors/es i amb el seguiment d’avaluadors externs.

Objectius:

  • Ajudar les organitzacions socio-educatives, els sistemes públics d’atenció i protecció a la infància i les entitats que hi col·laboren en la seva tasca de suport i acompanyament als adolescents i joves amb necessitats d’emancipació i d’inclusió en els seus processos de transició a l’etapa adulta
  • Facilitar als adolescents i joves vulnerables un millor accés a la xarxa de recursos existents per a l’emancipació i la inclusió
  • Oferir un nou canal d’informació i de comunicació entre els adolescents i joves i els professionals, les administracions i les entitats socials que els donen suport
  • Oferir als adolescents i joves un entorn segur i privat on guardar la seva documentació i informació importants, i des del qual poder realitzar tràmits administratius

Característiques:

  • Una aplicació accessible des de mòbil i des d’ordinador, sincronitzada al núvol
  • Cinc eines digitals per a adolescents i joves amb necessitats d’emancipació i d’inclusió gestionades amb el suport dels seus professionals socials de referència
  • Aplicació web amb eines de suport per a les organitzacions socio-educatives, els sistemes públics d’atenció i protecció i les entitats col·laboradores
  • Xarxa de punts registrants al territori
  • Algunes funcionalitats segueixen estan actives sense connexió a la xarxa

Socis:

Col.laboren:

Amb el suport de:

Pin It on Pinterest

Comparteix