Projectes de recerca

INSESS-COVID19 (Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la Covid19 i efecte sobre els Serveis Socials del territori)

INSESS-COVID19 (Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència del COVID19 i efecte sobre els Serveis Socials del territori) és un estudi prospectiu realitzat per iSocial i l’Intelligence Data Science and Artificial Intelligence Researh Center de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per conèixer les vulnerabilitats de la població catalana com a resultat de la crisi del COVID19 i aportar elements de decisió per a les 107 Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya.

Hi han participat la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les conseqüències de la crisi provocada pel COVID19 han estat devastadores des del punt de vista sanitari, però també ho estan essent des del punt de vista econòmic i del benestar social. La COVID19 ha generat una situació mai vista abans i ha fet emergir necessitats socials noves, inexistents o irrellevants en crisis anteriors, que calia identificar per atendre adequadament. INSESS-COVID19 ha utilitzat un plantejament innovador basat en uns mecanismes d’obtenció ràpida de dades a partir de processos participatius que involucren experts en Serveis Socials i també ciutadania; una metodologia mixta que ha combinat tècniques de ciència de les dades, gestió del coneixement i intel·ligència artificial, i que ha permès aportar elements de suport a l’elaboració de polítiques en matèria de Serveis Socials a Catalunya.

A diferència de molta de la recerca que s’havia fet fins al moment en l’àmbit de la COVID-19, que se centrava en la predicció de les infeccions, la supervivència, la propagació de la malaltia o el diagnòstic, INSESS-COVID19 ha posat l’accent en els Serveis Socials, grans oblidats de l’equació en la gestió de la pandèmia. En l’àmbit dels Serveis Socials el pitjor encara estava per venir quan vam iniciar INSESS-COVID19. Després del desbordament del sistema sanitari, han arribat les conseqüències econòmiques i una allau de necessitats socials que estan requerint l’atenció dels Serveis Socials ara i durant els propers anys, i poden en un futur immediat desbordar i col·lapsar el sistema de Serveis Socials dels Ajuntaments i dels Consells comarcals. Per això l’objectiu de l’estudi ha estat aportar llum sobre com s’haurien de preparar els Serveis Socials dels Ajuntaments i els Consells Comarcals davant d’aquest nou escenari.

Objectius:

  • Aportar llum als Serveis Socials del territori, a curt i mig termini, per ajudar-los a fer front de la millor manera a les noves necessitats de la població que han aparegut com a conseqüència de la COVID19
  • Aportar elements de suport per a l’elaboració de polítiques de més llarg abast en matèria de Serveis Socials a Catalunya, i per a preparar-los millor per afrontar situacions semblants en el futur.
  • Aportar una metodologia de diagnòstic ràpid d’un territori davant imprevistos i el risc de desbordament del sistema

Resultats obtinguts:

  • Metodologia co-participativa de suport al diagnòstic d’un territori amb les Administracions implicades i la ciutadania
  • Un sistema d’indicadors per diagnosticar un territori en matèria de Serveis Socials i identificar bosses de població vulnerable i necessitats socials, conegudes o emergents
  • Una tipologia de perfils de vulnerabilitat social a la Catalunya actual
  • Un informe amb el diagnòstic i la fotografia de la situació a Catalunya després de la COVID19, que pot ser utilitzat com a base per a propostes d’adaptació i resposta del sistema català de Serveis Socials davant d’aquest escenari i altres crisis del futur.

Partners:

Participen:

Pin It on Pinterest

Comparteix