Projectes de recerca

INSESS-COVID19, estudi prospectiu sobre l’impacte de la Covid-19 en els Serveis Socials

INSESS-COVID19 (Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència del COVID19 i efecte sobre els Serveis Socials del territori) és un estudi prospectiu de iSocial i l’Intelligence Data Science and Artificial Intelligence Researh Center de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per conèixer les vulnerabilitats de la població catalana com a resultat de la crisi del COVID19 i aportar elements de decisió per a les 107 Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya.

Hi participen la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les conseqüències de la crisi provocada pel COVID19 han estat devastadores des del punt de vista sanitari, però tot apunta que també ho seran des del punt de vista econòmic i del benestar social. El COVID19 ha generat una situació mai vista abans i és més que probable que apareguin necessitats socials noves, que l’estudi pretén identificar per atendre adequadament. INSESS-COVID19 utilitza un plantejament innovador basat en uns mecanismes d’obtenció ràpida de dades a partir de processos participatius que involucren experts en Serveis Socials i també ciutadania; una metodologia mixta que combina tècniques de ciència de les dades, gestió del coneixement i intel·ligència artificial, i que permet aportar elements de suport a l’elaboració de polítiques en matèria de Serveis Socials a Catalunya.

A diferència de molta de la recerca que es fa actualment en l’àmbit del COVID-19, que se centra en la predicció de les infeccions, la supervivència, la propagació de la malaltia o el diagnòstic, INSESS-COVID19 posa l’accent en els Serveis Socials, grans oblidats de l’equació en la gestió de la pandèmia. En l’àmbit dels Serveis Socials el pitjor probablement encara està per venir. Després del desbordament del sistema sanitari, vindran les conseqüències econòmiques, i una allau de necessitats socials que requeriran l’atenció dels Serveis Socials durant els propers mesos i potser anys, i poden en un futur immediat desbordar i col·lapsar el sistema de Serveis Socials dels Ajuntaments i els Consells comarcals. Per això l’objectiu de l’estudi és aportar llum sobre com s’han de començar a preparar els Serveis Socials dels Ajuntaments i els Consells Comarcals davant d’aquest nou escenari.

Objectius:

  • Aportar llum als Serveis Socials del territori, a curt i mig termini, per ajudar-los a preparar-se per fer front de la millor manera a les necessitats de la població que apareixeran com a conseqüència del COVID19
  • Aportar elements de suport per a l’elaboració de polítiques de més llarg abast en matèria de Serveis Socials a Catalunya, i per a preparar-los millor per afrontar situacions semblants en el futur.
  • Aportar una metodologia de diagnòstic ràpid d’un territori davant imprevistos i el risc de desbordament del sistema

Resultats esperats:

  • Metodologia co-participativa de suport al diagnòstic d’un territori amb les Administracions implicades i la ciutadania
  • Un sistema d’indicadors per diagnosticar un territori en matèria de Serveis Socials i identificar bosses de població vulnerable i necessitats socials, conegudes o emergents
  • Una tipologia de perfils de vulnerabilitat social a la Catalunya actual
  • Un informe amb el diagnòstic i la fotografia de la situació a Catalunya després del COVID19, que podrà ser utilitzat com a base per a propostes d’adaptació i resposta del sistema català de Serveis Socials davant d’aquest nou escenari

Partners:

Participen:

Pin It on Pinterest

Comparteix