Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Coneixement Projectes de recerca

Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Transformació digital de les ABSS

Tesi doctoral “La transformació digital dels Serveis Socials Bàsics: un repte del present per al futur del món social”, dins del Programa de Doctorat de Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

(2021-2024)

La transformació digital és un dels grans reptes que avui afronten els Serveis Socials de les Administracions Locals. Una transformació necessària per adaptar-se a una societat en ràpida evolució i a una ciutadania cada vegada més digitalitzada, i que alhora pot actuar de palanca d’altres transformacions més profundes que els Serveis Socials també necessiten, com la personalització dels serveis, l’empoderament de les persones usuàries, l’agilització dels temps de resposta, la simplificació dels processos administratius o disposar de la informació necessària per a la gestió, la planificació o la prevenció.

Aquest és l’objecte de la tesi doctoral “La transformació digital dels Serveis Socials Bàsics: un repte del present per al futur del món social”, que s’emmarca en el Programa de Doctorat de Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i que s’està desenvolupant des del maig del 2021 en col·laboració amb la Fundació iSocial.

La crisi de la Covid-19 ha accelerat els processos de transformació digital de tots els sectors de la societat, i en els Serveis Socials s’ha fet més evident que és una transformació imparable, dinàmica i no exempta de pors, dificultats i, fins i tot, contradiccions. Una transformació que ha de contribuir a fer avançar el sector en els canvis estratègics que necessita: uns models d’intervenció centrats en la persona i orientats a la dada, la personalització dels serveis, la simplificació administrativa, o la homogeneïtzació de processos, entre d’altres.

Els Serveis Socials del territori han de ser els protagonistes del seu particular canvi, i per mitjà d’aquesta tesi doctoral la URV i la fundació iSocial ofereixen a les Àrees Bàsiques l’oportunitat d’analitzar com afrontar aquesta transformació, i de fer-ho tenint en compte tots els agents implicats en la quíntuple hèlix: administracions, sector privat, món de la recerca, societat civil, i entorn territorial.

Socis

Universitat Rovira i Virgili
Fundació iSocial

Projectes de recerca

Projecte AISSS

AISSS Alt Pirineu-Aran

AISSS Alt Pirineu-Aran parteix del projecte Vincles per incorporar a la detecció i intervenció de situacions de Soledat No Volguda la visió dels professionals dels serveis de salut, integrant la intervenció social i sanitària.
Care4Skills

Care4Skills

Care4Skills és un projecte de col·laboració europeu Erasmus+ que busca donar resposta a les necessitats de capacitació en Cures de Llarga Durada i establir una estratègia europea de formació amb currículums comuns
CoParticiPA Foto web

CoParticiPA

CoParticiPA és un projecte de col·laboració transfronterera que té per objectiu la participació activa de les persones usuàries en els serveis socials i l’intercanvi de bones pràctiques
Guia FICE web Transformacio digital min

Guia per a la Transformació Digital. Una Visió des del Sector Social de la Infància

La Fundació iSocial ha elaborat per a FICE Spain un informe sobre l’estat de la innovació en l’àmbit de la intervenció social i un recull de bones pràctiques per a la transformació digital