Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Coneixement Recerca

Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Transformació digital de les ABSS

Tesi doctoral “La transformació digital dels Serveis Socials Bàsics: un repte del present per al futur del món social”, dins del Programa de Doctorat de Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

(2021-2024)

La transformació digital és un dels grans reptes que avui afronten els Serveis Socials de les Administracions Locals. Una transformació necessària per adaptar-se a una societat en ràpida evolució i a una ciutadania cada vegada més digitalitzada, i que alhora pot actuar de palanca d’altres transformacions més profundes que els Serveis Socials també necessiten, com la personalització dels serveis, l’empoderament de les persones usuàries, l’agilització dels temps de resposta, la simplificació dels processos administratius o disposar de la informació necessària per a la gestió, la planificació o la prevenció.

Aquest és l’objecte de la tesi doctoral “La transformació digital dels Serveis Socials Bàsics: un repte del present per al futur del món social”, que s’emmarca en el Programa de Doctorat de Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i que s’està desenvolupant des del maig del 2021 en col·laboració amb la Fundació iSocial.

La crisi de la Covid-19 ha accelerat els processos de transformació digital de tots els sectors de la societat, i en els Serveis Socials s’ha fet més evident que és una transformació imparable, dinàmica i no exempta de pors, dificultats i, fins i tot, contradiccions. Una transformació que ha de contribuir a fer avançar el sector en els canvis estratègics que necessita: uns models d’intervenció centrats en la persona i orientats a la dada, la personalització dels serveis, la simplificació administrativa, o la homogeneïtzació de processos, entre d’altres.

Els Serveis Socials del territori han de ser els protagonistes del seu particular canvi, i per mitjà d’aquesta tesi doctoral la URV i la fundació iSocial ofereixen a les Àrees Bàsiques l’oportunitat d’analitzar com afrontar aquesta transformació, i de fer-ho tenint en compte tots els agents implicats en la quíntuple hèlix: administracions, sector privat, món de la recerca, societat civil, i entorn territorial.

Socis

Universitat Rovira i Virgili
Fundació iSocial

Projectes de recerca

Prevenció de la institucionalització infantil

Prevenció de la institucionalització infantil

Disseny per a UNICEF-Espanya d’un sistema públic de detecció comunitària i intervenció precoç en infància en risc.
ResiCOVID-19

ResiCOVID-19

Avaluació de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit residencial de Catalunya i propostes de millora del model assistencial.
INSESS-COVID19

INSESS-COVID19

Estudi prospectiu sobre l’impacte de la Covid-19 en els Serveis Socials dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya.
EMJUCOVID

EMJUCOVID

Estudi que va analitzar les conseqüències que tindrà la crisi de la Covid-19 en l’ocupació dels joves i les seves desigualtats socials.