InvisiCare, monitorització sense sensors de les llars de les persones grans

Publicacions Banc d’innovacions

InvisiCare, monitorització sense sensors de les llars de les persones grans

JDC-Eshel

InvisiCare, monitorització sense sensors de les llars de les persones grans

Dona gran acompanyada de la seva neta. Extreta de la web d’InvisiCare

Sistema tecnològic proactiu, preventiu i comunitari per donar suport a la gent gran i a les seves famílies d’una forma no invasiva, segura, autònoma i integrada amb la comunitat. Utilitza les dades encriptades recollides per detectar patrons inesperats o comportaments que necessiten d’una intervenció familiar, de serveis socials, sanitaris, etc. I mitjançant la intel·ligència artificial avisa a qui sigui pertinent. D’aquesta manera ajuda a prevenir situacions que poden suposar un problema de llarga durada. A més d’aquest vessant preventiu, també en té un de proactiu ja que a través d’una App i per mitjà d’una xarxa de comunitats i acompanyament realitza un suport actiu i permanent a aquestes persones grans, des de la família, la comunitat i els serveis públics socials i sanitaris.

La tecnologia d’InvisiCare és molt poc invasiva ja que no utilitza aparells, no li cal contacte amb les persones ni necessita cap tipus d’instal·lació ni manteniment als domicilis, per tant no s’enfronta a cap tipus de barrera tecnològica per part dels usuaris. Funciona gràcies a quatre pilars: l’obtenció de dades, que s’importen de forma segura i encriptada per part dels operadors de telecomunicacions i subministraments (TV, telèfon, llum, aigua, etc.); la detecció d’activadors, ja que utilitza les dades recollides amb algoritmes per detectar situacions anormals que requereixen atenció; la generació de notificacions, per mitjà d’intel·ligència artificial que decideix el tipus de notificació que cal enviar; i al mateix temps aconsella sobre el tipus d’acció d’acompanyament i suport que cal posar en marxa i, si es tracta d’una acció prolongada, el sistema crearà un pla de treball a dur a terme.

Invisicare

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials