InvisiCare, monitorització sense sensors de les llars de les persones grans

Publicacions Banc d’innovacions

InvisiCare, monitorització sense sensors de les llars de les persones grans

JDC-Eshel

InvisiCare, monitorització sense sensors de les llars de les persones grans

Dona gran acompanyada de la seva neta. Extreta de la web d’InvisiCare

Sistema tecnològic proactiu, preventiu i comunitari per donar suport a la gent gran i a les seves famílies d’una forma no invasiva, segura, autònoma i integrada amb la comunitat. Utilitza les dades encriptades recollides per detectar patrons inesperats o comportaments que necessiten d’una intervenció familiar, de serveis socials, sanitaris, etc. I mitjançant la intel·ligència artificial avisa a qui sigui pertinent. D’aquesta manera ajuda a prevenir situacions que poden suposar un problema de llarga durada. A més d’aquest vessant preventiu, també en té un de proactiu ja que a través d’una App i per mitjà d’una xarxa de comunitats i acompanyament realitza un suport actiu i permanent a aquestes persones grans, des de la família, la comunitat i els serveis públics socials i sanitaris.

La tecnologia d’InvisiCare és molt poc invasiva ja que no utilitza aparells, no li cal contacte amb les persones ni necessita cap tipus d’instal·lació ni manteniment als domicilis, per tant no s’enfronta a cap tipus de barrera tecnològica per part dels usuaris. Funciona gràcies a quatre pilars: l’obtenció de dades, que s’importen de forma segura i encriptada per part dels operadors de telecomunicacions i subministraments (TV, telèfon, llum, aigua, etc.); la detecció d’activadors, ja que utilitza les dades recollides amb algoritmes per detectar situacions anormals que requereixen atenció; la generació de notificacions, per mitjà d’intel·ligència artificial que decideix el tipus de notificació que cal enviar; i al mateix temps aconsella sobre el tipus d’acció d’acompanyament i suport que cal posar en marxa i, si es tracta d’una acció prolongada, el sistema crearà un pla de treball a dur a terme.

Invisicare