Com poden ajudar els ‘smartphones’ en el treball social?

Publicacions Articles

Com poden ajudar els ‘smartphones’ en el treball social?

, ,
Com poden ajudar els ‘smartphones’ en el treball social?

Els telèfons intel·ligents poden ser eines de gran utilitat durant les intervencions, tant per als treballadors socials com per a les persones que reben ajuda, amb les aplicacions i mesures de seguretat adequades.

No hi ha cap dubte que gairebé tothom utilitza un smartphone o telèfon intel·ligent en el seu dia a dia. L’evolució del panorama digital ha conduit a un ús cada cop més extens d’aquests dispositius per a diverses funcions, tant de la vida professional com personal, i és natural que el camp del treball social s’hagi sumat a aquesta tendència. L’adopció de tecnologies mòbils en el treball social té un doble vessant: per una banda, adaptar-se a les necessitats i preferències de les persones que necessiten assistència, que cada cop demanden més serveis en línia, i, per altra banda, aprofitar els beneficis que aporta la innovació tecnològica en situacions de vulnerabilitat.

Telèfons mòbils a les intervencions

Moltes persones consideren que la comunicació a través de telèfons mòbils té limitacions; una de les més rellevants és la manca de contacte i de mirada directa amb l’interlocutor, que pot fer que es perdin matisos importants.

Tanmateix, és innegable que l’ús de tecnologies mòbils també presenta una sèrie d’avantatges, possibilitant la comunicació en casos en què abans no hauria estat possible: per exemple, a l’hora d’establir contacte amb persones que viuen en àrees rurals o remotes o amb persones amb problemes de mobilitat o sense mitjans de desplaçament, o per atendre situacions d’emergència amb més rapidesa.

L’agilitat, la comoditat i la immediatesa, en molts casos, compensen els desavantatges, i poden resultar molt útils en algunes situacions, tot i que no puguin substituir completament la comunicació cara a cara.

Apps mòbils per a treballadors socials

Algunes aplicacions, com ara xats que garanteixin la seguretat i confidencialitat de totes les parts, són imprescindibles a l’hora d’incorporar telèfons mòbils a les intervencions. A més, existeixen una sèrie d’apps amb funcions específiques que poden ser eines de gran utilitat per als treballadors i treballadores dels serveis socials. Alguns exemples [1]:

 • Savvy Social Worker: aquesta aplicació reuneix els avenços en les pràctiques del treball social i les últimes recerques en format e-reader. La persona usuària pot seleccionar els canals en què està interessada, i aquests s’actualitzen automàticament amb l’última informació.
 • iGrade: aplicació que permet guardar en el mòbil tots els documents relacionats amb sessions i persones ateses, que es poden imprimir o compartir amb altres professionals o amb els mateixos usuaris per correu electrònic.
 • Reconnect Pro: aplicació de treball per a professionals socials, que els ofereix tota la informació que necessiten per donar suport a les persones usuàries: consultar el seu historial, actualitzar la seva situació, enregistrar informes de reunions, programar recordatoris per a pròxims esdeveniments, trobar documents i contactes útils, etc. També permet comunicar als membres d’un equip l’evolució de la situació d’una persona atesa.
 • Suicide Safety: aplicació que permet localitzar persones amb un risc alt de suïcidi, iniciar converses i identificar les opcions de tractament i intervenció més viables.
 • KnowBullying: aquesta app està pensada per facilitar la comunicació amb nens i nenes que pateixen bullying, per tal d’establir confiança amb ells i ajudar-los a prevenir i afrontar les situacions d’abús escolar. L’aplicació ofereix maneres d’iniciar una conversa, estratègies de prevenció, senyals d’alarma i una secció per a educadors.

Apps mòbils per a persones en situacions de vulnerabilitat

Existeix, també, una diversitat d’aplicacions disponibles per a persones en diferents situacions de risc que els treballadors socials poden recomanar:

 • Refugee Aid, FIN(DA)WAY i MigApp: apps que ofereixen informació clau per tal que les persones migrants i refugiades que arriben a Europa puguin identificar els serveis i la seva localització, facilitant-ne el procés, entre altres funcions.
 • NIDUS: paquet d’eines digitals, accessibles des de mòbils i ordinadors, que ofereix suport i acompanyament a les persones sense llar en el seu procés de reinserció. També inclou una caixa forta digital per a la conservació segura de documents al núvol.
 • TripApp: aquesta aplicació recull informació d’una àmplia xarxa europea de laboratoris d’anàlisi de drogues per tal d’alertar als usuaris sobre la presència de drogues perilloses o adulterades, per tal de reduir alguns dels danys més greus vinculats al consum de drogues.
 • TapTapSee: app adreçada a persones cegues o amb visibilitat reduïda, que compta amb reconeixement d’imatge per tal d’oferir una descripció d’allò que l’usuari fotografia. [2]
 • CalmCounter: aplicació de gestió emocional per a persones neurodivergents, amb autisme o problemes de gestió de la ira, que té l’objectiu d’ajudar a millorar l’autocontrol amb estratègies senzilles. [3]
 • MY3: aquesta app està pensada per a persones amb ideació i conductes suïcides, i té la funció d’afegir a tres persones de confiança per tal de definir una xarxa propera i un pla de seguretat en moments de crisi. [4]
 • mDad (Mobile Device Assisted Dad): una aplicació per a smartphone que té l’objectiu de millorar la implicació i els coneixements educatius dels pares que tenen dificultats en aquest aspecte, ajudant-los a millorar la relació amb fills i filles. [5]

També existeixen moltes altres apps que es pot considerar introduir a les sessions i encoratjar a les persones a utilitzar-les en el seu dia a dia: per exemple, aplicacions per ajudar nens i nenes amb problemes d’aprenentatge, ja que en alguns casos es poden sentir més còmodes comunicant-se amb una app mòbil que amb un professional adult amb qui encara no han establert confiança.

Consells per a la intervenció social a través d’smartphones

És important que, en utilitzar telèfons mòbils o altres tecnologies en les intervencions, els treballadors i treballadores socials informin les persones assistides dels riscos i beneficis del seu ús, per tal de rebre el seu consentiment informat abans de procedir. Aquests són els principals aspectes a tenir en compte [6]:

 • Avaluar la situació de la persona i el seu nivell d’habilitat en l’ús d’smartphones
 • Parar atenció a les seves necessitats i dificultats úniques, per tal d’adaptar l’ús d’aquestes tecnologies
 • Informar a la persona sobre la importància de la confidencialitat i ensenyar-li com fer un ús segur de les aplicacions, recordant-li que cal assegurar la privacitat de l’entorn mentre s’utilitzin per a la comunicació.  
 • Separar les comunicacions personals i professionals, idealment utilitzant diferents dispositius o, com a mínim, diferents comptes i espais d’emmagatzematge.

Referències

[1] 15 Crucial Tools for Social Workers. Social Work Degree Center. Disponible a: https://www.socialworkdegreecenter.com/study/15-crucial-tools-for-social-workers/

[2] Reconocimiento de objetos en tus fotos – TapTapSee. Accesibles. Disponible a: https://www.accesibles.org/reconocimiento-de-objetos-en-tus-fotos-taptapsee/ 

[3] Calm Counter. Una aplicación para el autocontrol emocional. Aulautista. Disponible a: https://aulautista.com/2012/02/02/calm-counter-una-aplicacion-para-el-autocontrol-emocional/

[4] App de prevención de conducta suïcida. Papageno. Disponible a: http://papageno.es/personas-ideas-suicidas/app-de-prevencion-de-conducta-suicida

[5] Using Technology in Social Work Practice: The mDad (Mobile Device Assisted Dad) Case Study. Deepblue. Disponible a:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/115875/2015_Lee_and_Walsh_Using_Technology_in_Social_Work.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[6] Standards for Technology in Social Work Practice. Social Workers. Disponible a: https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/Standards-for-Technology-in-Social-Work-Practice

Articles

Article (1) min

Perspectives innovadores per promoure l’accés a l’habitatge

Segons l’ONU, la manca d’habitatge digne és una problemàtica que afecta més del 20% de la població mundial. A Catalunya, gairebé 60.000 persones pateixen alguna situació d’exclusió residencial. Quines iniciatives innovadores s’estan duent a terme al món per promoure l’accés a l’habitatge?
Imatges Posts Web (53) min

Innovació social per prevenir la violència masclista

Durant l’any 2023, cinquanta-vuit dones i dos menors van morir per violència masclista a Espanya. Com podem utilitzar la innovació social per prevenir i abordar aquesta problemàtica?
Imatges Posts Web (30) min

Robots per al tractament d’infants amb TEA

En els últims anys, s’ha posat sobre la taula l’ús de robots en el tractament d’infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Quins beneficis té aquest tipus de teràpia?
En aquest article, abordem propostes innovadores per combatre la soledat no desitjada

Propostes innovadores per combatre la soledat no desitjada en la gent gran

La soledat no desitjada és una problemàtica que té un impacte especialment rellevant en la població de la tecera edat. Com ha de ser l’abordatge? Quines eines innovadores es poden impulsar des dels serveis socials per revertir aquest sentiment?