Park4Dis, facilitar que les persones amb mobilitat reduïda trobin aparcament

Publicacions Banc d’innovacions

Park4Dis, facilitar que les persones amb mobilitat reduïda trobin aparcament

Park4Dis

Plataforma digital per a la gestió i l’accés a les places d’aparcament reservades per a les persones amb mobilitat reduïda.

Es tracta d’una webapp gratuïta que ofereix als usuaris la ubicació de les places d’aparcament per a persones de mobilitat reduïda. Un cop ubicada la plaça dirigeix al lloc a través de GoogleMaps. També informa sobre les normes específiques de cada municipi que s’apliquen a les persones amb discapacitat, i mostra les zones de trànsit restringit de cada municipi. L’aplicació també permet una utilització sense connexió mitjançant la descàrrega de mapes.

Park4Dis té registrades més de 39.000 places d’aparcament a Espanya per a persones amb mobilitat reduïda, situades en 230 municipis diferents. Per obtenir la informació sobre les places existents compta amb la col·laboració d’entitats socials locals i voluntaris que ajuden a realitzar el mapeig. El servei treballa també amb institucions públiques, oferint eines dirigides a complir amb les lleis i millorar l’autonomia i experiència dels ciutadans. Es tracta d’un enfocament encaminat a canviar el paradigma de les smart cities per les smart human cities.

Park4Dis neix de la dificultat que sovint tenen les persones amb mobilitat reduïda per trobar la ubicació de les places d’aparcament reservades, a més del desconeixement de la normativa per part de molts municipis. És per això que la seva transversalitat permet reunir tota la informació en una sola App, fomentant una mobilitat accessible i interurbana.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 39 min

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

AutisMIND és una aplicació mòbil que potencia la capacitat de posar-se en lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Imatges Posts Web 32 min

Digital Streetwork, treballadors socials que atenen joves a través d’Internet

Digital Streetwork és una iniciativa que trasllada el treball de carrer amb joves a Internet